Doamnelor, Domnisoarelor, Domnilor,Va anuntam ca Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania-Filiala Bucuresti organizeaza in cadrul Facultatii de Instalatii, Bdul Pache Protopopescu 66, sector 2, cursurile de pregatire pentru examenul de AUDITORI ENERGETICI IN INSTALATII.Cursul include 2 etape:

-etapa I, intre 25 si 29 septembrie 2006, de prelegeri teoretice (8 ore/zi x 5 zile=40 ore), avand costul de 410 RON;

-etapa a II-a, intre 2 si 6 octombrie 2006, de lucrari practice privind realizarea expertizei energetice, a certificatului energetic si a auditului energetic (6 ore/zi x 5 zile=30 ore), avand costul de 300 RON.

La lucrarile practice din etapa a II-a pot participa si absolventii cursurilor de pregatire organizate de AIIR-Filiala Bucuresti in anii 2003-2006, care au beneficiat doar de prima etapa de pregatire.

In conformitate cu prevederile Indrumatorului pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente, aprobat prin Ordinul MLPTL nr. 550/09.04.2003, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un specialist care solicita atestarea pentru a deveni Auditor Energetic in Instalatii sunt:

-sa fie inginer de instalatii, absolvent al unei facultati de instalatii;

-sa fie inginer energetician, mecanic sau electromecanic, absolvent al unei facultati de energetica, mecanica sau electromecanica.

Specialistii care solicita atestarea pentru Auditor Energetic gradul I, respectiv II, in instalatii trebuie sa aiba 10 ani, respectiv 6 ani, de experienta in proiectare, executie, cercetare sau invatamant.

Membrii AIIR beneficiaza de reduceri de pana la 25% din valoarea costurilor cursului.

Informatii suplimentare si inscrieri se pot face la dna Adriana PETRE (mob. 0744.134.384) sau dnul sef lucr. dr. ing. Catalin LUNGU-secretar AIIR Filiala Bucuresti (mob. 0741.243.369).Cu respect,

Sef Lucr. dr. ing. Catalin LUNGU, UTCB-Fac. de Instalatii
Membru ASHRAE, secretar AIIR-Bucuresti
Bld. Pache Protopopescu 66,
021414 Bucuresti S2
Tel: 021 252 42 95, 252 42 80/140
Fax: 021 252 42 95
Email: clungu@instal.utcb.ro