Rom?nia a avut ?n primul trimestru cea mai mare creştere economică din ultimii ani, dar şi printre cele mai mari din noile state membre ale UE, se arată ?ntr-un studiu al Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP). Cea mai mare contribuţie au avut-o, ca de obicei, firmele din sectorul privat, a căror pondere ?n totalul investiţiilor a crescut cu 21%, contribuţia la creşterea PIB fiind de 1,8%. De asemenea, consumul individual efectiv al populaţiei, adică totalul cheltuielilor rom?nilor pentru cumpărarea de bunuri şi servicii a crescut cu 10,9%, ritmul de creştere temper?ndu-se totuşi (12,2% ?n trimestrul I 2004 şi 12,5% ?n trimestrul I 2005) ? se mai arată ?n raportul CNP.

?Activitatea de construcţii a avut o creştere mai mult dec?t remarcabilă, determin?nd o majorare cu 20,4% a valorii adăugate brute, datorată ?n primul r?nd lucrărilor de construcţii noi, care au crescut cu 23,3%. Această evoluţie este cu at?t mai semnificativă cu c?t s-a ?nregistrat ?ntr-o perioadă cu condiţii climatice mai puţin propice activităţii de construcţii?, spun experţii Comisiei. De asemenea, ei sunt optimişti şi cu privire la majorarea aportului serviciilor la creşterea economică. ?Serviciile ?şi menţin ritmul ridicat, creşterea de 6,8% din trimestrul I fiind foarte mare dacă ne g?ndim că vine după o majorare cu 8,1% ?n 2005?, se mai arată ?n raportul CNP. Din păcate, ceea ce a tras ?n jos economia a fost, ca şi anul trecut, agricultura. Aceasta, spun experţii CNP, a ?nregistrat o reducere cu 5,3% pe fondul unui consum intermediar mare. ?Dacă se elimină acest sector din oferta internă, s-ar vedea că produsul intern brut ar fi ?nregistrat o creştere de 7,4%?, se mai arată ?n studiul amintit.

Ca surpriză plăcută, analiştii Comisiei Naţionale de Prognoză estimează o revigorare a industriei rom?neşti. ?O caracteristică importantă a evoluţiei este aceea că industria devine tot mai competitivă şi se bazează tot mai mult pe industria constructoare de maşini. Creşterea producţiei industriale din primele 5 luni este cu aproape 2 puncte procentuale peste prognoza de primăvară?, sunt de părere analiştii. De asemenea, cu toate că inundaţiile şi gripa aviară au afectat fluxurile de turişti, revigorarea activităţii turistice a continuat ?n 2006, numărul de sosiri ale turiştilor fiind cu 10,8% mai mare dec?t ?n trimestrul I 2005. ?Ponderea turiştilor străini ?n total sosiri ?n unităţile de cazare a fost de 21,3%, ?ncasările valutare din turism, reflectate ?n balanţa de plăţi externe, fiind mai mari cu 23,4% p?nă la valoarea de 158 milioane de euro ?n trimestrul I 2006?, se mai arată ?n studiul CNP.

Sursa: http://www.gandul.info/2006-08-01/ec...constructiilor